Dr. Öğr. Üyesi Bilgin Güngör - Yeni Türk Edebiyatı

Bilgin Güngör

   Bilgin Güngör, İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversiteye bağlı Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çeşitli hakemli (Türkiyat Mecmuası, Dede Korkut, Uluslararası Sosyal Araştırmalar, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Littera Turca, ASOS Journal vs.) ve popüler (Varlık, Dil ve Edebiyat, Yedi İklim, Hece, Hece Öykü, Mühür, Karabatak, Patika, Şiiri Özlüyorum, Kurşun Kalem vs.) dergilerde edebiyat ve eleştiri üzerine çeşitli makaleleri bulunan Güngör’ün kitap çalışmaları ise şöyledir:

  • Edebiyat Eleştirisi: Kuram-Uygulama (Şule Yayınları, 2015) 
  • Mikro Eleştiri: Kuram-Uygulama (Kitap Bölümü ve Editörlük/Hasan Sakın ile birlikte; Roza Yayınevi, 2017) 
  • Periler Aşka Uçar/Haydar Ergülen Kitabı (Kitap Bölümü; Artshop Yayıncılık, 2017) 
  • Yitik Belleği Rüzgârın/Tuğrul Tanyol Kitabı (Kitap Bölümü; Artshop Yayıncılık, 2017) 
  • Yabancının Âşinâ Sesi: Yusuf Atılgan (Mühür Kitaplığı, 2018)
  • Hikâye Kuran Nesneler (Kitap Bölümü; Hece Yayınları, 2018)
  • Milenyumda Şiir (Kitap Bölümü; Artshop Yayıncılık, 2018) 
  • Anlatıyı “Yapı”dan Okumak: Çağdaş Türk Roman ve Hikâyesinin Yapısı (Paradigma Akademi, 2018)
  • Postkolonyalizm ve Edebiyat: Türk Edebiyatında Sömürgeciliğe Bakış (1876-2014)
Başa dön tuşu
Call Now Button0312 911 34 59