Roman Çözümleme Sınıfı

Bu sınıfa katılmanın kesin bir önkoşulu vardır: O hafta çözümlenecek romanı okumuş olmak. Lütfen, sırf romanın özetini duymak için derse katılmayınız, o hafta işlenecek romanı mutlaka okuyunuz!

Derste, bir edebiyat öğretmeninin, bir kitapseverin mutlaka okuması gereken, Türk ve dünya edebiyatından 30-40 romanın çözümlemesi İNTERAKTİF BİR ŞEKİLDE yapılacaktır. Bu da demek oluyor ki derse öğrencinin AKTİF katılımı esastır. Varsayalım “Tutunamayanlar” çözümlenecek, derste “Süleyman Kargı hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce Süleyman Kargı’nın Selim’le ilişkisi nedir?” sorusu sorulacak, katılımcılar soruya cevap verdikten sonra da bu bağlantının ne olduğu anlatılacak.

Dersin işleniş yöntemi: Önce mevzubahis romanın kısa bir özeti verilecek [Fiktif yapıları gereği özetlenmeleri mümkün olmayan bazı postmodern metinlerin (Bilge Karasu – Gece) özeti değil tematik anlatı katmanları üzerinde durulacak]. Daha sonra, romanla ilgili fikir beyan eden araştırmacıların çıkarımları üzerinden genel bir çözümleme şablonu oluşturulacak ve roman yapısal / tematik noktada incelenecektir (Çözümlemede Berna Moran üçlemesi temel başvuru kaynağımızdır. Bunun dışında Jale Parla, Nurdan Gürbilek, Murat Belge, Gürsel Aytaç, Mehmet Kaplan, Cevdet Kudret, Tahir Alangu, Olcay Önertoy, Alemdar Yalçın, Ali İhsan Kolcu, İnci Enginün… gibi araştırmacılardan iktibaslar yapılacaktır).

Bir dersin ortalama süresi bir saat olacaktır.

Çözümlenecek olan romanların listesi burada ve panelinizde yayınlanacaktır.