FARSÇA UZAKTAN EĞİTİME BAŞLARKEN…

Teknolojinin ülke sınırları kaldıran doğası dil öğrenimine de yansıyınca onlarca İngilizce çevrimiçi sitenin benzerini Farsçada düşündük. Ve karşımıza burada alacağınız derslerin genel bir izdüşümü olan Farsça Uzaktan Eğitim Programımız çıktı.

Hint-Avrupa dillerinden olan Farsça kolay ve akıcı bir dildir. Gramer düzeni İngilizce ve Arapçaya göre daha sade,  telaffuzu bütün Avrupa dillerinden daha kolaydır. Kip çekimi Türkçeden biraz daha farklıdır. Bu yönü daha çok İngilizceyle benzerlik gösterir. Güncel konuşma dilimizde 3500 civarında Farsça kelimenin olması,  Farsçanın Türkçeyle ne kadar eski bir tanışıklığı olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Osmanlı sahasında Farsçanın Mesnevi-i Şerif’ten kaynaklanan popüler bir yönü vardı. Ayrıca Mevlana’nın yaşadığı asırda (13.yy) kaleme alınan eserlerin tamamına yakını Farsça olduğu gibi sonrasında pek çok Osmanlı şairinin de Farsça Divan’a sahip olduğu yahut Farsçadan mesnevi yahut şiir tercüme ettiği malumdur.

UZAKTAN EĞİTİM konusuna gelince… Farsça Uzaktan Eğitimde toplamda 3 sınıf bulunmaktadır: Temel, orta ve ileri düzey. Normal Farsça öğretim programı 3 ana kurun üzerine bina edilmiştir. Bu 3 kur kendi içinde alt katmanlara ayrılır. Bizim uzaktan eğitim sistemimizde son kur yani ileri düzey için YDS grubu oluşturulmuştur. Kısaca temel ve orta düzeyden sonra YDS gruplarında yer alabilirsiniz. YDS programına katılabilmek için ya orta düzey derslerini almanız ya da YDS Farsçadan 45 üzeri puan almanız gerekmektedir. Temel ve orta düzey dersleri için kısaca şunları söyleyebiliriz:

Temel Düzey: Alfabenin tanıtılmasıyla başlar. Alfabe tanıtımında telaffuz ve Arap alfabesinden farklı yönleri söylenir. Harekeler, kalın ve ince sesler anlatıldıktan sonra, temel kelimeler üzerinde alfabenin okunuşu tanıtılır. İsim hal ekleri, zamirlerin çeşitleri ve örnekleri gösterilir. İzafet tamlamasının (isim – sıfat tamlamaları) şekilleri ve kuralları anlatıldıktan sonra basit düzeyde isim cümleleri kurulur: Kitabım okuldadır: “Kitâb-ı men der-medrese est”… Şiirlerin Türkçedir: “Şiirhâ-yı to be-zebân-ı Türkî est” gibi. Temel düzeyde kelime dağarının geliştirilmesi ve kuralların iyi yerleşmesi için basit cümlelerde farklı kelimeler kullanılır. Bu yüzden tek cümle yapısı üzerinden değil de birkaç fiil çekimi de gösterilir. Bunlar Farsçada “Gozaşte-i Sade” denilen bizim Türkçe dilbilgisinde di’li geçmiş zaman, fiil-i muzari denilen geniş ve şimdiki zaman çekimleridir.

Temel Düzey Canlı Ders: Mevlânâ Sınıfı
Temel Düzey Kayıttan Ders: Firdevsî Sınıfı
Toplam Ders Saati: 60 (haftada iki gün, yaklaşık 3 ay)
Ücret: 200 TL (havale) (Kredi kartıyla taksit yapıldığında ücret 50 TL kadar artar)

Orta Düzey: Orta düzey daha çok kip bilgisinin tamamlandığı ve edat, bağlaç, zarf gibi sözcük türlerinin ve bunların yapı bilgisinin gösterildiği aşamadır. Mazi zamanının türevleri, muzari kipler, gereklilik ve fiil çatısı kuralları da bu düzeyde anlatılır. Cümlelerin anlam ve yapı özellikleri gösterilir. Öğe bilgisi metinler üzerinde anlatılır ve eylemlerin çekimlerine, öğelerin durumlarına dair bilgiler verilir. Temel düzeyden sonra orta düzeye gelen bir öğrenci Farsça bir metni okuyabilir; fakat anlamlandırma ve anlatma düzeyine ulaşabilmesi için orta düzeyi bitirmesi gerekmektedir.

Orta Düzey Canlı Ders: Hâfız Sınıfı
Orta Düzey Kayıttan Ders: Molla Câmî Sınıfı
Toplam Ders Saati: 60 (haftada iki gün, yaklaşık 3 ay)
Ücret: 200 TL (Kredi kartıyla taksit yapıldığında ücret 50 TL kadar artar)

FARSÇA YDS: Farsça YDS orta düzeydeki konular hatırlatıldıktan sonra metin çözümleme ve soru çözümü üzerinden devam eder. Bu düzeyde çıkmış sorular analiz edilir ve modern Farsçadaki metinler tercüme edilir. Öğrencinin Farsça e-dergilere aboneliği yapılır ve oradaki haberleri takip etmesi yönünde ödevlendirilir. YDS sınıfı kendi adıyla anıldığı için özel bir sınıf ismi belirlenmemiştir. Farsça YDS Sınıfının açılması öğrenci kayıt yoğunluğuna göre belirlenecektir.

Toplam Ders60 Saat ( Haftada iki gün, yaklaşık 3 ay )

YDS Canlı Ders400 TL
YDS Kayıttan Ders300 TL