GK-GY Uzem Paketleri

Berceste Uzem

Genel Kültür ve Genel Yetenek ( Gk Gy ) Video Dersleri Uzaktan Eğitim

Kamu Personeli Seçme Sınavı kamu kurumlarında çalışmak isteyen tüm adaylar için önemi büyük bir sınavdır. Bu sınavda mezun olduğu bölüm, okul fark etmeksizin her adayın çözmek zorunda olduğu bir bölüm vardır.  GK-GY sınavında önemli olan adayın verilen süre içinde elinden geldiğince doğru cevap vermesidir. Burada ölçülmek istenen,bilgi değil algılama, karar verme ve uygulama süratidir.

Sınavda 120 soru bulunur. Sınav için verilen süre 130 dakikadır. Genel kültür konularından 60 tane soru sorulur. Bu soruların 30 tanesi tarih konularından, 18 tanesi coğrafya konularından, 9 tanesi vatandaşlık konularından ve 3 tanesi de güncel konulardan çıkar. Genel yetenek konuları ise Türkçe, Matematik ve Geometri derslerinin belirli konularını içerir.  Genel yetenek konuları başlığı altında 60 soru çıkar. Bunların 30’u Türkçe konularından 27 tanesi matematik konularından ve 3 tanesi de geometri konularından çıkar.

            Türkçe Konuları; Sözcükte, Cümlede ve Paragrafta Anlam, Anlatım Bozuklukları, Ses ve Yapı bilgisi, Sözcük ve Cümle Bilgisi, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Sözel Mantık,

            Matematik Konuları; Temel Kavramlar, Sayılar, Bölme ve Bölünebilme kuralları, Asal Çarpanlarına ayırma, EBOB-EKOK, Birinci Dereceden Denklemler, Rasyonel Sayılar, Eşitsizlik, Mutlak değer, Üslü sayılar, Köklü sayılar, Çarpanlara ayırma, Oran-orantı, Problemler, Kümeler, İşlem ve Modüler Aritmetik, Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık, Tablo ve Grafikler, Sayısal Mantık Problemleri ve Geometri

            Coğrafya Konuları; Türkiye’nin Fiziki Özellikleri, Türkiye’nin Beşeri Özellikleri, Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri

            Tarih Konuları; Selçuklular Dönemi ve Öncesi, Osmanlı Devleti Dönemi, III.Selim’den İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler, Ulusal Kurtuluş Savaşı, Atatürk İlke ve İnkılapları, Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika, Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesinde Türk Devletleri, Osmanlı Devleti, Atatürk İlke ve İnkılapları, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

            Vatandaşlık Konuları; Hukukun Temel Kavramları, Anayasa Hukukuna Giriş, Yasama, Yürütme, Yargı, İdare Hukuku, Uluslararası Kuruluşlar, Temel Hak ve Hürriyetler, Devlet Biçimleri ve Hükümet Sistemleridir.

Bu sınav kamu kurumlarında çalışmak isteyen tüm adaylar için çok önemlidir. Adaylar sınavlara hazırlanırken çeşitli bir çok kurumdan yardım alabilmektedir. Uzaktan eğitim sistemi bunlardan biridir. Bizler uzaktan eğitim sisteminde öğretmen adaylarımıza ihtiyacı olan her bilgiyi vermekteyiz. Özellikle adaylarımızı rakiplerinden farklı kılacak bilmesi elzem bilgileri edinmesini sağlamaktayız. Kendimize özgü öğrenme teknikleri sayesinde eğitimimizin kalitesini her zaman bir basamak öne çıkarmak en temel amacımızdır. Hayatınızdaki tüm sınavlarda başarılar diliyoruz.

Başa dön tuşu
Call Now Button0312 911 34 59