Oğuzhan KIRLI

 

Aksaray’ın Ortaköy ilçesine bağlı küçük bir köyde sıcak bir temmuz günü doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Aksaray’da; lisans eğitimini şirin şehir Çanakkale’de tamamladı. Üniversite hayatından sonra heyecanla Ankara’ya yerleşti (2003) ve özel öğretim kurumlarında uzun yıllar (2003-2013) çalıştı ve bu süreçte özellikle Eski Türk Edebiyatına yönelik araştırma ve incelemelerini muhtelif dergilerde yayımladı. KPSS konusunda Ankara’da ve Ankara dışında birçok kurumda ders ve seminer verdi. Özellikle 2013 sonrasında ÖABT sahasında yoğunlaştı. Şimdilerde mi? Uzaktan eğitimde bu sınava hazırlık sürecinin en iyi şekilde organize edilmesi için uğraşıyor. Yeni yollar deniyor, yeni şarkılar bestelemeye çalışıyor. Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinler başta olmak üzere kendini Türk Edebiyatının içinde kaybolmuş hissediyor. Bilhassa eski harfli metinlerden şiir mecmuaları yüksek lisans konusu olmaktan çok öte onun için önemli bir proje konusu. Cemil Meriç ve Tanpınar hayranı. Divan şairlerinden Necati Bey, Taşlıcalı Yahya’ya pek düşkün, Fuzuli’ye tutulmuş hissediyor. Bunlar ilk sıralarda olmak üzere hemen hepsini okumaya çalışıyor.

Yapılan Çalışmalar:

 1. Tuhfe-i Nâilî (75-150) Metin-Çeviri-İndeks: Eser elyazması olup yazı türü rik’adır. Lisans bitirme tezi olarak hazırlanmıştır.
 2. Gençler İçin Osmanlıca Tarih Dersleri: Birleşik Yayıncılık tarafından neşredilmiştir.
 3. Başlangıçtan Günümüze Anayasalarımız: Kitabın içerisinde yer alan Sened-i İttifâk, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esâsî kısımlarının günümüz alfabesine aktarılmıştır. Kitap yayımlanmamıştır.
 4. Sünbülzade Vehbi’nin Sühan Kasidesinde Eleştiri: Ezcümle dergisinin 2012-Temmuz sayısında yayımlanmıştır.
 5. Bir Kelimenin Yanlış Kullanımları Üzerine: Ezcümle dergisinin 2012-Eylül sayısında yayımlanmıştır.
 6. Modern Türk Şiirinde Şeyh Galip Etkisi: Ezcümle dergisinin 2012-Ekim sayısında yayımlanmıştır.
 7. Karaağaç’tan Darüşşafaka’ya Uzanan Bir Vakıf: Tarih ve Kültürümüzde Karaağaç Bilgi Şöleni 2012. BAKA (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı).
 8. Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç Romanında Folklorik Öğeler. (makale yayımlanmamıştır.)
 9. 1839 Tarihli İlk Nüfus Sayımına Göre Karaağaç’taki Sülaleler (Yük. Müh. Ramazan Topraklı ile birlikte). : Tarih ve Kültürümüzde Karaağaç Bilgi Şöleni 2012. BAKA (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı). Makalede 1839 tarihli nüfus sayımının orijinal metni günümüz alfabesine aktarılmış ve yöredeki mesleklerden, sosyal yaşantıdan bazı sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır.
 10. Tarih-i Vukû’ât-ı Ermeniyye’nin Neşri Üzerine: Hüseyin Nazım Paşa tarafından kaleme alınan ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından 1993’te orijinal metin ve çevirisi ile yayımlanan bu kitabın eleştirisini amaçlayan bir makaledir. Makale yayımlanmamıştır.
 11. Âşık Paşa’nın Sema Risalesi (Prof. Dr. M. Fatih Köksal ile). TÜBAR – 2013
 12. Aşkın Kalbe Yolculuğu. (Doç. Dr. Ahmet Doğan’ın Aşkın Kalbe Yolculuğu kitabının tanıtımı) Ezcümle 2014 Mayıs.

 

 

Başa dön tuşu
Call Now Button0312 911 34 59